Krybdyrinternatet rummer både plejestation og internat for skadede og mishandlede krybdyr, og drives på frivillig basis af Pernille og Claus Thomsen i deres eget hjem i Kokkedal og for egne midler.

Krybdyrinternatet samarbejder med Dyreværnet, idet Krybdyrinternatet har Dyreværnets krybdyr i pleje, og hjælper med at finde egnede adoptivfamilier, når dyrene er restituerede. Disse dyr bortadopteres via Dyreværnets hjemmeside. Dyr, der er for skadede til at komme ud i nye familier, men som af krybdyrlæge vurderes til at kunne få et værdigt liv, bliver boende hos Pernille og Claus i permanent pleje. Ydermere har Krybdyrinternatets plejeafdeling også et alderdomshjem for gamle krybdyr, hovedsageligt skildpadder, hvis ejere er gået bort eller er blevet for gamle til at passe dyrene. 

Krybdyrinternatet samarbejder ydermere med Sumpskildpadder.dk, og fungerer som modtagestation for sumpskildpadder på Sjælland. 

Endvidere modtages dyr til videreformidling, når oprindelige ejere ikke længere ser sig i stand til at beholde dyrene. Derudover indbringes fundne dyr af 3. mand samt Politiet til KrybdyrInternatet. 

Venlig orientering: Vi er ikke en zoologisk have, hvor man kan komme på besøg, uden ærinde.


Vi modtager alle slags skildpadder - også de forbudte! Alle skildpadder får en ny chance hos os.Guløret terrapin


- Skildpadder i naturen, der her og nu er enten fanget eller fundet på friland - de dyr tager vi gerne imod, så vi får skildpadderne ud af naturen.

- Kæle- og privatejede skildpadder af alle slags - de dyr tager vi også gerne imod, men mod betaling. Du kan betale det beløb, du kan eller synes er rimeligt for at aflevere din skildpadde til os.

Indtil videre vil beløbet være frivilligt, så alle kan være med, og din skildpadde vil fortsat få individuel hjælp.

Til venlig orientering: Vi har kr. 300 i udgift pr. skildpadde vi modtager.

KrybdyrInternatet er i tæt samarbejde med Sumpskildpadder, og sammen giver vi alle skildpadder en chance for at få det gode skildpaddeliv.

De forbudte Gul- og rødøret terrapiner  giver vi også en chance for at få det gode skildpaddeliv.

2016 EU & dansk lov imod terrapiner.