KrybdyrInternatet rummer både plejestation og internat for skadede og mishandlede krybdyr, og drives på frivillig basis af Pernille og Claus Thomsen i deres eget hjem i Kokkedal og for egne midler.

KrybdyrInternatet samarbejder med Dyreværnet, idet KrybdyrInternatet har Dyreværnets krybdyr i pleje, og hjælper med at finde egnede adoptivfamilier, når dyrene er restituerede. Disse dyr bortadopteres via Dyreværnets hjemmeside. Dyr, der er for skadede til at komme ud i nye familier, men som af krybdyrlæge vurderes til at kunne få et værdigt liv, bliver boende hos Pernille og Claus i permanent pleje. Ydermere har KrybdyrInternatets plejeafdeling også et alderdomshjem for gamle krybdyr, hovedsageligt skildpadder, hvis ejere er gået bort eller er blevet for gamle til at passe dyrene. 

Endvidere modtages dyr til videreformidling, når oprindelige ejere ikke længere ser sig i stand til at beholde dyrene. Derudover indbringes fundne dyr af 3. mand samt Politiet til KrybdyrInternatet. 

Venlig orientering: Vi er ikke en zoologisk have, hvor man kan komme på besøg, uden ærinde.
De forbudte Gul- og rødøret terrapiner  

2016 EU & dansk lov imod terrapiner.